DE WAARDE VAN VOGELS EN BOMEN IN ONZE WOONWIJK
Koningshof, 2008

Biodiversiteit en natuur tracht met tegenwoordig in een financiële waarde uit te drukken. De permanente achteruitgang is vanzelfsprekend een verlies voor een geciviliseerde samenleving. Natuur is dus iets wat wij moeten koesteren en niet alleen maar plunderen. Natuurbehoud is dus een basisonderdeel van onze samenleving en economie. Vandaar dat wij natuur ook een economische waarde dienen mee te geven. Daar wij allen in een mooie groene omgeving wonen is het misschien wel interessant om de waarde van de vogels en bomen in onze tuinen trachten te bepalen.


Onderzoekers van de VUB hebben op basis van zeldzaamheid en de plaats binnen de voedselketen berekend wat de waarde van vogels kan zijn. Een buizerd is 5000 keer meer waard dan een spreeuw, een sperwer 100.000 keer en een havik zelfs 500.000 keer. Vroeger is door de rechtbank de waarde van een spreeuw reeds bepaalt op 1 €.
Dit wil zeggen, dat een sperwer, die elke dag Koningshof enzo onveilig maakt voor spreeuwen, merels en mezen, 100.000 € waard is. Dit wil nog niet zeggen dat uw grondstuk met 100.000 € toeneemt als deze vogel passeert, maar deze vogel heeft dus wel degelijk een geldwaarde. Afgezien van het feit dat het superieure jagers zijn en prachtbeesten. Dit is een bijkomend waarde die echter niet valt te berekenen.

Maar ook bomen hebben een geldwaarde die op allerlei manieren kan berekend worden. Vooreerst worden bomen reeds zeer lang omwille van de houtopbrengst een waarde toegekend. Deze laten wij even terzijde daar onze wijk geen productiebos meer is maar een plek waar wij bomen net zo veel mogelijk trachten te behouden daar dit nu net een meerwaarde uitmaakt van onze wijk.
De methode Raad is een juridische taxatie van de boomwaarde die in Nederland is opgesteld en nu ook in Vlaaderen wordt gebruikt. Hierbij wordt getracht de waarde te bepalen van onwettig verwijderde bomen, of beschadigde bomen of te behouden bomen. Hierbij komen heel wat criteria kijken. Een linde in een bosverband is minder waard dan de twee lindes op de markt in Schoten. 

Maar ook naar de milieuwaarde van bomen is er recentelijk onderzoek gedaan in ondermeer Duitsland. Een boom legt gemiddeld 100 gram fijn stof vast per jaar. Dit komt overeen met het fijn stof dat een voertuig uitstoot na 3.300 km. Als een boom op een knelpunt staat met veel fijn stof dan loopt de economische waarde van zijn filterfunktie op tot 40.000 € per jaar. De onderhoudskost voor een tuinman om het bomenbestand in uw tuin op orde te houden is dus verwaarloosbaar.

Een 100 jarige beuk heeft 600.000 blaadjes, wat overeenkomt met en bladoppervlakte van 1.200 m2. Deze boom verbruikt ca 400 liter/dag en 18 Kg CO2/dag. Hij produceert zuurstof voor 10 personen per dag. Om zo een boom te vervangen moeten er 2.000 nieuwe boompjes worden aangeplant. Dus als wij overwegen om een oude boom in onze tuin te verwijderen volstaat het eigenlijk niet

dat de gemeente oplegt dat je één jonge boom nieuw dient aan te planten. Vandaar het nut van het boscompensatiefonds van de Vlaamse overheid. Hopelijk gaan deze gelden nu eindelijk ook nuttig aangewend worden voor nieuwe stadsbossen.
Loofbomen hebben een betere opbrengst naar de omzetting van CO2, coniferen hebben een betere efficiëntie bij het fixeren van fijn stof. Vandaar dat zij naar milieubehoud beide een grote waarde hebben.
Vandaar dat onze gemeente misschien ook moet overwegen om niet zo gemakkelijk kapvergunningen voor coniferen af te leveren. De milieudienst van onze gemeente stelt nogal gemakkelijk dat coniferen mogen gekapt worden als zij worden vervangen door inlandse loofbomen. maar een dikke naaldboom vervangen door een dunne loofboom volstaat dus niet om de milieubalans in evenwicht te houden. De gemengde boombestanden van loof- en naaldbomen in onze wijk hebben net een meerwaarde voor ons leefmilieuw en dient dus bewaart te blijven.
Deze gemengde aanplantingen maken trouwens reeds 10-tallen jaren het wezen van ons wijk uit. Waarom dan zo focussen op enkel maar inlands loofhout ?

bronnen
- een verademing voor de stad, PPH
- De natuur, kapitaal met gegarandeerd rendement, J Gysels, Natuur.blad 04/08