Botanische notities
Hierbij enkele kortere reisverslagen en artikels over planten en bomen.